ŠTA JE TRENUTNO AKTUELNO I KOJE SU CENE
KAO I ZA KURSEVE OSTALIH JEZIKA, I ZA FRANCUSKI VAŽE ISTE SMERNICE. PREMA CEF-u SAVETA EVROPE NIVOI SU RAZVRSTANI U 6 OSNOVNIH KATEGORIJA od (A1 do C2) I NEKOLOIKO PODKATEGORIJA. PROFESORI SU VISOKO STRUČNI I OBUČENI DA SPROVODE NASTAVU PO VISOKIM STANDARDIMA KAKO TO PROPISUJU ZAKONI EVROPE.
UPIS NA KURSEVE FRANCUSKOG JEZIKA JE U TOKU!
AKTUELNE VRSTE

KURSEVA

(za odrasle):
Euro 1 system:
- kurs traje oko 4 meseca


Euro 2 system:

- kurs traje oko 5 meseci