MASTER Sertifikati

        MASTER Jagodina izdaje dokumenta svoji đacima-polaznicima u skladu sa njihovim znanjem i jezičkim veštinama koje poseduju. Prema Common European Framework - reference for languages Saveta Evrope glavna kategorizacija znanja je klasifikovana u 6 osnovnih nivoa: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dokument se može izdati i za međunivoe čijim se oznakama dodaje + (A1+, A2+ ...). Za sticanje prava izlaska na ispit pred komisijom polaznik treba da ispuni uslove predviđene pravilnikom koji se temelji na preporukama CEF Saveta Evrope. Ispit se sastoji iz usmenog i pismenog dela koji zajedno obuhvataju sve 4 veštine upotrebe stranog jezika: pisanje, čitanje i slušanje i pričanje koji zapravo predstavljaju konverzaciju kao najvažniji segment u ovoj oblasti.


Sertifikati Britanskog Saveta

Polaznici mogu završiti obuku za polaganje za neki od sertifikata koje izdaje Britanski Savet u saradnji sa britanskim univerzitetima a koji su priznati širom sveta. Preko  MASTER Jagodina polaznik se može prijaviti i obaviti sve neophodne aktivnosti na jednom mestu. Polaganja za sertifikate ovog tipa se organizuju uglavnom jednom mesečno.Seftifikati Goethe Instituta

Polaznici mogu završiti obuku za polaganje za neki od sertifikata koje izdaje Goethe Institut i  koji su priznati širom sveta. Preko  MASTER Jagodina polaznik se može prijaviti i obaviti sve neophodne aktivnosti na jednom mestu. Polaganja za sertifikate ovog tipa se organizuju uglavnom jednom mesečno, ponekad i češće u skladu sa potrebama.