ŠTA JE TRENUTNO AKTUELNO
I KOJE SU CENEŠKOLA CRTANJA I SLIKANJA

Za predškolce, osnovce i srednjoškolce.
Sve potrebno u vezi sa nastavom obezbeđuje škola, a Vi ponesite dobro raspoloženje.
Sertifikati za stečene veštine, određeni postignuti nivo obrazovanja i umetničkog stvaralaštva.
Nastavu vodi diplomirani grafički dizajner master.