ŠTA JE TRENUTNO AKTUELNO I KOJE SU CENE


UPIS NA KURSEVE ŠPANSKOG JEZIKA JE U TOKU!


KURSEVI ZA ODRASLE. Nivoi traju od četiri do deset meseci odnosno od 56 do 160 nastavnih časova. Za vreme i nakon odslušanih kurseva svaki polaznik može dobiti potvrde, diplome, sertifikate kao i druga dokumenta koja se tiču njegovog obrazovanja u MASTER Jagodina. Svaki polaznik ima mogućnost da posle odslušanog semestra polaže ispit pred komisijom za izdavanje engleske i srpske diplome i sertifikata o poznavanju stranog jezika za odgovarajući nivo prema kategorizaciji Saveta Evrope. Program rada je baziran na udžbenicima izdavača Edinumen, Edelsa i drugih koji su podeljeni na 6 nivoa. Polaznik može pohađati početni kao i neki od višh nivoa shodno znanju koje poseduje.

Jedna od važnijih stvari koja nas izdvaja od ostalih je naša maksimalna posvećenost osposobljavanju polaznika za aktivnu komunikaciju i što tečniji govor stranog jezika. Takođe veliku pažnju posvećujemo osposobljavanju polaznika da tokom komunikacije razmišljaju na jeziku koji uče za šta mi jemčmo da je ključni momenat u savladavanju jezika i postavljamo za prioritet.

AKTUELNE VRSTE KURSEVA (za odrasle):

Euro 1 system: - kurs traje oko 4 meseca


Euro 2 system:
- kurs traje oko 5 meseci